Årsmöte 2018

Visby SK har haft årsmöte. Styrelsen blir densamma förutom att August Hermansson, som flyttar från Gotland för att studera, ersätts av Adam Leijon. Se i övrigt mötesdokumenten på medlemssidorna.

Den traditionella årsmötesblixten samlade sex deltagare och vanns överlägset av Mattias …

mer ...

Årsmötet 2016

Visby Schackklubb höll årsmöte den 23 februari. Den nya styrelsen är sammansatt som följer.

  • Ordförande: Michael Källström
  • Vice Ordförande: Roger Jakobsson
  • Kassör: Anders Öhman
  • Sekreterare: Mattias Sollerman
  • Materialförvaltare: August Hermansson
  • Suppleant: Bengt Gällmo
  • Suppleant: André Lundin

Se mötesdokument på medlemssidorna …

mer ...

Årsmötet 2016

Förändringar i styrelsens sammansättning: Michael Källström valdes till ordförande på 1 år. Bengt Gällmo avgick som ordförande och valdes till ledamot på 1 år. Roger Jakobsson och August Hermansson valdes till ledamöter på 2 år. Mattias Sollerman har 1 år …

mer ...

Årsmötet 2015

Ordförande, styelse och suppleanter omvaldes. Se mötesdokument på medlemssidorna.

Efter årsmötesförhandlingarna spelades traditionellt en blixtturnering. Roger Jakobsson vann följd av Mattias Sollerman, på 3:e plats Anders Öhman.

mer ...

Årsmötet 2014

Ordförande och styrelse omvaldes. Nyval av 2 styrelsesuppleanter, Michael Andersson och August Hermansson. Se mötesdokument på medlemssidorna.

Efter årsmötesförhandlingarna spelades traditionellt en blixtturnering. Marcus Uneson vann följd av Bengt Gällmo, på 3:e plats Mattias Sollerman.

mer ...

Kallelse till årsmöte 2013

VSKs medlemmar kallas till årsmöte torsd 21 febr kl 18.30 i Röda Korsets mötesplats Kupan. Ev motioner lämnas till någon i styrelsen senast 14 febr. Då kommer också verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse att finnas tillgängligt på hemsidan (medlemssidorna). Om …

mer ...

Årsmötet 2012

Visby Schackklubb har hållit sitt årsmöte. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Se mötesdokument på medlemssidorna.

8 tappra spelade Årsmötesblixt. August tillhörde de tappra! Avancemanget till Allsvenskans Div 2 firades med kaffe och smörgåstårta.

mer ...

Årsmötet 2011

Visby Schackklubb har hållit årsmöte. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Se mötesdokument på medlemssidorna.

Efter årsmötet skedde prisutdelning. Skönhetspriset för 2010 års snyggaste parti tilldelades partiet Källström -- Scheid.

Michael Källström (1816) -- Adam Scheid (2034), 2010.04.22 Vårturnering 2010 Visby …

mer ...

Årsmötet 2010

Visby Schackklubb har hållit årsmöte efter sitt 84:e verksamhetsår. Bengt Gällmo, Michael Källström och Curt Nyberg omvaldes till styrelsen, Bengt som ordf. Nya i styrelsen blir Mikael Kahlbom och Mattias Sollerman. Se mötesdokument på medlemssidorna.

En populär nyhet för …

mer ...

Årsmötet 2009

Visby Schackklubb har hållit årsmöte. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Bengt Gällmo som ordf, Calle Kjellin, Michael Källström, Curt Nyberg, Lennart Olsson och Emil Scheid som ledamöter. Se mötesdokument på medlemssidorna.

Efter årsmötet spelades en blixtturnering, som vanns av …

mer ...

Årsmötet 2008

Visby Schackklubb höll på torsdagskvällen sitt årsmöte. Styrelsen, med Bengt Gällmo som ordf, omvaldes i sin helhet. År 2007 var klubbens 82:a verksamhetsår. Klubben hade vid årets slut 32 medlemmar. Se mötesdokument på medlemssidorna.

Efter årsmötet spelades en blixtturnering …

mer ...