Problemet

Dagens problem

Med benäget tillstånd från http://www.shredderchess.com.