Varning

På grund av upprepade bedrägeriförsök återfinns på denna sida bara namn. Tills vidare får man ytterligare kontaktuppgifter genom att mejla till visbyschack@outlook.com. Webbmastern ber om ursäkt för denna omständliga lösning och hoppas komma på något bättre i framtiden.

Styrelse

Ordförande Kenneth Holm
Vice Ordförande Roger Jakobsson
Sekreterare Johan Augustsson
Kassör Anders Öhman
Suppleant Andre Varg Lundin
Suppleant Ingemar Lindell

Övriga funktioner

Revisor Curt Andersson
Revisorsuppleant Marcus Uneson
Webmaster Marcus Uneson
Tävlingsledning Roger Jakobsson
Lagledare Allsvenskan Roger Jakobsson
Tävlingspriser Michael Källström
Ratingansvarig Michael Källström, Roger Jakobsson
SFS medlemsregister Michael Källström
Auktoriserade domare Michael Källström, Roger Jakobsson, Marcus Uneson
Materialförvaltare  
Ungdomsledare