Långschack Snabbschack Blixtschack
2023 Roger Jakobsson Marcus Uneson Marcus Uneson
2022 Michael Källström Curt Andersson Marcus Uneson
2021 Michael Källström Rolf Johansson [2] Michael Källström [2]
2020 Marcus Uneson Roger Jakobsson [2] Marcus Uneson [2]
2019 Michael Källström Roger Jakobsson Henrik Boström
2018 Mattias Sollerman Gabriel Dehlin Lennart Olsson
2017 André Lundin Marcus Uneson Mattias Sollerman
2016 André Lundin Gabriel Dehlin Gabriel Dehlin
2015 Mattias Sollerman André Lundin Marcus Uneson
2014 Mattias Sollerman Gabriel Dehlin Gabriel Dehlin
2013 Mattias Sollerman Mattias Sollerman Rolf Johansson
2012 Mattias Sollerman Kjell Enström Michael Källström
2011 Bengt Gällmo André Lundin Rolf Johansson
2010 Adam Scheid Adam Scheid Curt Andersson
2009 Adam Scheid Bengt Gällmo Adam Scheid
2008 Adam Scheid Lennart Olsson Lennart Olsson
2007 Adam Scheid Michael Källström Jonny Lönn
2006 André Lundin Kenneth Holm Michael Källström
2005 Lennart Olsson Kjell Enström Rolf Johansson
2004 Lennart Olsson Lennart Olsson Bengt Gällmo
2003 Michael Källström Kjell Enström Rolf Johansson
2002 Michael Källström Lennart Olsson Curt Andersson
2001 Lennart Olsson Curt Andersson Lennart Olsson
2000 Michael Källström Kjell Enström Lennart Olsson
1999 Bengt Gällmo Fahad Fadhel Lennart Olsson
1998 Bengt Gällmo Fahad Fadhel Tomas Pettersson
1997 Fahad Fadhel Hartvig Larsson Lennart Olsson
1996 Rolf Johansson Hartvig Larsson Lennart Olsson
1995 Curt Andersson Rolf Johansson Björn Andersson
1994 Hartvig Larsson   Björn Andersson
1993 Björn Andersson   Björn Andersson
1992 Curt Andersson   Kjell Enström
1991 Hartvig Larsson    
1990 Arnold Söderlind    
1989 Mats Ahlbeck    
1988 Curt Andersson    
1987 Kjell Enström    
1986 Per Sundelius    
1985 Per Sundelius    
1984 Per Sundelius    
1983 Lennart Olsson    
1982 Hartvig Larsson   Mikael Nordström
1981 Hartvig Larsson   Per Sundelius
1980 Anders Nylén   Hartvig Larsson
1979 Anders Nylén    
1978 Lennart Olsson    
1977 Bengt-Arne Lind   Hartvig Larsson
1976 Stig Roos   Lennart Olsson
1975 Bengt-Arne Lind    
1974 Bengt-Arne Lind    
1973 Bengt-Arne Lind    
1972 Bengt-Arne Lind    
1971 Hartvig Larsson    
1970 Sylve May    
1969 Sylve May    
1968 Sylve May    
1967 Hartvig Larsson    
1966 Sylve May    
1965 P.A. Lund    
1964 Sven Söderberg    
1963 Nils Thimgren    
1962 Ned Hansson    
1961 Ned Hansson    
1960 Ned Hansson    
1959 Ned Hansson    
1958 Ned Hansson    
1957 Ned Hansson    
1956 Ned Hansson    
1955 Ned Hansson    
1954 Ned Hansson    
1953 Ned Hansson    
1952 K-A Söderström    
1951 K-A Söderström    
1950      
1949      
1948      
1947      
1946      
1945      
1944      
1943 Walter Böttiger [1]    
1942 Walter Böttiger [1]    
1941 Walter Böttiger [1]    
1940 Walter Böttiger [1]    
1939 Walter Böttiger [1]    
1938 Walter Böttiger [1]    
1937 Walter Böttiger [1]    
1936 Walter Böttiger [1]    
1935 Walter Böttiger [1]    
1934 Walter Böttiger [1]    
1933      
1932      
1931      
1930      
1929      
1928      
1927 Nils Friberg    
1926      
1925      

[1] Under perioden 1928-1950 förekom även Gustav Johansson, Gunnar Johansson, Erik Andersson, Erik Wistmark och Nils Thimgren. Osäkert om Böttiger vann KM exakt de angivna åren; uppgift finns om att han vann 10 år i rad. Han avled 44 år gammal i januari 1944.

[2] online pga pandemi