Datum Kategori nyheter

Svaret är absolut JA! Vi har fler medlemmar och mångdubbelt fler juniorer än på många år, och torsdagskvällarna är välbesökta.

Däremot har denna hemsida av olika skäl inte fått mycket kärlek och uppmärksamhet under den sista tiden. Webbmastern Marcus lovar att försöka hålla den bättre uppdaterad, och ska i efterhand försöka täta en del av den senaste tidens största hål med rapporter om tidigare bedrifter. Framför allt datumen på dessa inlägg får betraktas som retroaktiva försköningar. Men resonemanget är att det är bättre att kunna läsa om det som hänt i efterhand än att inte kunna läsa om det alls.

Oaktat senkomna håltätningar: webbmastern kan inte skriva om sånt han inte varit med om, i alla fall inte särskilt bra, och överhuvudtaget är det roligare ju fler som vill bidra med en liten rapport. Eller varför inte visa en partiställning?

Känn dig alltså uppmuntrad att bidra! Ta kontakt med marcus.uneson@gmail.com.