Under året genomfördes några digitala snabbschackstävlingar för skolungdomar av Gotlands skolschack på lichess. Placeringarna för VSK har varit:

  • Sportlov (2 mars): 1) Debora Nordin 4 p.
  • Påsklov (14 april): 2) Debora Nordin 2 p.