I samarbete med Gotlands Schackförbund anordnades den 5 mars schackaktiviteter vid Almedalsbiblioteket. På bottenplanet pågick fritt spel större delen av dagen, nybörjarkurser hölls i sagorummet och GSF:s ordförande Lasse Linusson höll en föreläsning där man gick igenom klassiska partier med fokus på spelare från Ukraina med anledning av det nyligen utbrutna kriget. Sammanlagt deltog ett 40-tal barn och vuxna i de olika aktiviteterna.

Under Almedalsveckan anordnade en handfull besökare en schackturnering dit klubbens ordförande också bjöds in för spel. Även detta arrangemang ägde rum vid Almedalsbiblioteket och förhoppningsvis kan det bli ett första steg till att ge schacket större utrymme vid detta stora publika evenemang.