Rond två av KM slutade med idel segrar för vit, förutom ett uppskjutet parti. Lasse-Calle 1-0, Marcus-Michael 1-0, Roger-Jonas 1-0. Curt-Nizar uppskjutet.

Alla resultat finns hos SSF.