Utöver tävlingskvällar på torsdagar anordnar VSK så kallade träningskvällar på tisdagar 18.00 i samma lokal (Kupan, Norra Hansegatan 14). Vi analyserar partier, diskuterar öppningar, eller vad helst medlemmar önskar och föreslår. Se det preliminära programmet (med särskild emfas på preliminära).

Vi har även ett samarbete med två polska stormästare som ett par gånger under året bidrar med föreläsningar över internet. Alla är välkomna.