Förändringar i styrelsens sammansättning: Michael Källström valdes till ordförande på 1 år. Bengt Gällmo avgick som ordförande och valdes till ledamot på 1 år. Roger Jakobsson och August Hermansson valdes till ledamöter på 2 år. Mattias Sollerman har 1 år kvar på sin mandattid som ledamot. Se mötesdokument på medlemssidorna.

  Årsmötesblixt, 160218 Poäng
1 Marcus Uneson 9,5
2 Michael Källström 9
3 Mattias Sollerman 8,5
4 Bengt Gällmo 6
5 Rogert Persson 5
6-7 Anders Öhman Calle Kjellin 2