Snabbschack 7 deltagare, 5 ronder Schweizer. André hade förberett 5 olika varianter i Caro-Kann som vi prövade på dubbelrondigt, d v s alla som inte hade frirond spelade både som vit och svart.