VSKs medlemmar kallas till årsmöte torsd 21 febr kl 18.30 i Röda Korsets mötesplats Kupan. Ev motioner lämnas till någon i styrelsen senast 14 febr. Då kommer också verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse att finnas tillgängligt på hemsidan (medlemssidorna). Om du inte vet hur man kommer in där, hör med någon i styrelsen! Välkomna!