På måndagkvällarna kl 19.00 under sommaren spelas det sommarblixtar. Tävlingarna är öppna för alla. 9 juli, 23 juli och 6 aug går de i Visby, Spelplats är kvarterslokalen på Martallsgatan. 16 juli och 30 juli spelas sommarblixten i Alva dagcenter.