Visby Schackklubb bildades av ett tiotal schackentusiaster 3 Dec 1925 på Fröbergs konditori i Visby. Som ordförande valdes trädgårdsmästaren Gustaf Malmberg och som sekreterare Hans-Gunnar Stenström. Till kassör valdes Otto Johansson, vice ordförande Gunnar Back och vice sekreterare Walter Böttiger. Materialförvaltare blev Gunnar ”Skräddar-Pelle” Pettersson. Övriga närvarande var Robert Håkansson, Knut Eklund, Hans Carnell och Henry Tidblom.